صفحه شخصی نرگس حسینی اصلی   
 
نام و نام خانوادگی: نرگس حسینی اصلی
استان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمومی
شغل:  طراحی سازه های هیدرلیکی- رشته سازه های آبی
تاریخ عضویت:  1392/12/23
 روزنوشت ها    
 

 چشم دل بخش عمومی

2

برای دیدن زیبایی ، نیازی به بینایی نیست،
خیلی چیزها را می شود با چشم دل دید.
آدم هایی را می شناسم که چشمان زیبا دارند ، اما زیبایی ها را نمی بینند!!
و روشن دلی را میشناسم، که تمام زیبایی های اطرافش را با چشم دلش می بیند.

هلن کلر


شنبه 14 آذر 1394 ساعت 08:05  
 نظرات